รายละเอียด งานแข่งขัน
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เชิญร่วมการแข่งขันจักรยาน ปั่นท้าลม ชมสันเขื่อน เยือนลำนารายณ์

สถานที่ จัดแข่งขัน
มูลนิธิลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี


วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
14:00 น. - 18:00 น. รับเบอร์รับเสื้อ ณ.สถานที่มูลนิธิลำนารายณ์
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
6:00 น. - 7:30 น.รับเบอร์รับเสื้อ ณ.สถานที่มูลนิธิลำนารายณ์
8:00 น.ประธานกล่าวพิธีเปิดงาน
8:30 น.ปล่อยตัวจักรยานรุ่นแรก
11:30 น.ประกาศรายชื่อผู้ที่ติดอันดับ นักกีฬาขึ้นถ้วยอันดับ รุ่นไหนมีปัญหาการตัดสิน ให้ข้ามไปก่อน

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
        การแข่งขัน ใช้ Chip Transponder และ Photo Finish
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------


รายได้ส่วนนึงหลังหักค่าใช้จ่าย เราได้ไปทำการกุศล ทำบุญต่างๆ
วัดพระบาทน้ำพุ

จัดงานวันเด็ก

ช่วยเหลือน้องที่ไม่มีบ้าน [ เราบริการสิ่งของเครื่องใช้ บ้าน อบต.]


บรรยากาศงานครั้งที่ 1

บรรยากาศงานครั้งที่ 1 หน้าเส้นที่สุดมันทางกว้าง [เครดิต (โดยพี่นนท์ Shock View)]

บรรยากาศงานครั้งที่ 1 (เครดิต FB : Vatt Green)

บรรยากาศงานครั้งที่ 1 (เครดิต FB : Vatt Green)
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นอ.ชัยบาดาล และกระตุ้นเศรษฐกิจ ท้องที่
3.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของอ.ชัยบาดาล

กติกาการแข่งขัน
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)ฉบับล่าสุด และ ข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ผู้สมัครแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
3. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน
4. รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานประเภทถนนเท่านั้นยกเว้นประเภทเสือภูเขาทางเรียบ
5. นักจักรยานทุกคนต้องรายงานตัว และ เซ็นชื่อในใบเริ่มต้นแข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน 45 นาที การรายตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน 20 นาที ถ้านักจักรยานคนใดไม่มีลายเซ็นในใบเริ่มต้นคณะผู้ตัดสินจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดในสูจิบัตร
6. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนและเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนหลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทาง หรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย
7. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศ และ อันดับรองของรุ่นต่างๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัย ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
8. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ขนาดวงล้อที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบได้ล้อต้องมีขนาด 26, 27.5 และ 29 นิ้วเท่านั้น ( จักรยานประเภท Hybride ล้อ 700c นั้นต้องลงแข่งขันในรุ่นจักรยานถนน )
( 8.1 เสือภูเขาต้องใส่โช็คเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตะเกียบ ไม่อนุญาตให้ใส่แอร์โร่บาร์ลงทำการแข่งขัน )
( 8.2 เสือภูเขาต้องใช้ยางขนาดไม่ต่ำกว่า 1.9 )
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้
10. อายุนับตามปีเกิด
11. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
12. ห้ามดราฟท์ ห้ามดูด ที่ไม่ใช่รุ่นตัวเอง และ ท้ายรถเตือนท่านแล้ว 1 ครั้งแล้วยังทำซ้ำ จะตัดท่านออกจากการแข่งขัน
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

เส้นทางการแข่งขัน
ระยะทางประมาณ 75 KMภายในเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที
รอตรวจสอบเส้นทาง
รุ่นการแข่งขันและค่าสมัคร
รุ่นการแข่งขัน เสือหมอบ ค่าสมัคร 700 บาท พร้อมเสื้อจักรยาน Ship time และถ้วยรางวัล

1. รุ่นทั่วไปชาย OPEN รางวัล ที่ 1 5000 บาท รางวัล ที่ 2 3000 บาท รางวัล ที่ 3 2000 บาท รางวัล ที่ 4 1000 บาท รางวัล ที่ 5 1000 บาท
2. รุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี ชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
3. รุ่นอายุ 30-39 ชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
4. รุ่นอายุ 40-49 ชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
5. รุ่นอายุ 50-59 ชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
6. รุ่นอายุ 60 ขึ้นไปชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
7. รุ่นน้ำหนัก 85 โลชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
8. รุ่นทั่วไปหญิง OPEN รางวัล ที่ 1 5000 บาท รางวัล ที่ 2 3000 บาท รางวัล ที่ 3 2000 บาท รางวัล ที่ 4 1000 บาท รางวัล ที่ 5 1000 บาท

เงินรางวัลอันดับที่ 1-5 และถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10

รุ่นการแข่งขัน เสือภูเขา ค่าสมัคร 700 บาท พร้อมเสื้อจักรยาน และถ้วยรางวัล

9. รุ่นทั่วไปชาย OPEN รางวัล ที่ 1 5000 บาท รางวัล ที่ 2 3000 บาท รางวัล ที่ 3 2000 บาท รางวัล ที่ 4 1000 บาท รางวัล ที่ 5 1000 บาท
10. รุ่นอายุ 30-39 ชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
11. รุ่นอายุ 40-49 ชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
12. รุ่นอายุ 50-59 ชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
13. รุ่นอายุ 60 ขึ้นไปชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
14. รุ่นน้ำหนัก 85 โลชาย รางวัล ที่ 1 2000 บาท รางวัล ที่ 2 1500 บาท รางวัล ที่ 3 1000 บาท รางวัล ที่ 4 500 บาท รางวัล ที่ 5 500 บาท
15. รุ่นทั่วไปหญิง OPEN รางวัล ที่ 1 5000 บาท รางวัล ที่ 2 3000 บาท รางวัล ที่ 3 2000 บาท รางวัล ที่ 4 1000 บาท รางวัล ที่ 5 1000 บาท

เงินรางวัลอันดับที่ 1-5 และถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10

16. รุ่นท่องเที่ยว ค่าสมัคร 700 บาท พร้อมเสื้อจักรยาน และถ้วยรางวัลใจเกินร้อย

17. รุ่น VIP ค่าสมัคร 1000 บาท พร้อมเสื้อจักรยาน และถ้วยพิเศษสำหรับรุ่น VIP

ทุกรุ่น พร้อมประกันอุบัติเหตุทุกท่านครับ


โล่รางวัลใจ เกินร้อยโล่รางวัลลำดับ 1 - 10ถ้วยรางวัล VIPแบบเสื้อ

เส้นทางการแข่งขัน
รุ่นแข่งขัน 70 กิโลเมตรรุ่นท่องเที่ยวและ VIP 35 กิโลเมตร


วิธีการสมัครค่าสมัคร 700 บาท ท่านจะได้รับเสื้อ และ ถ้วยรางวัลใจเกินร้อยสำหรับผู้ไม่ติดอันดับ


บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา ลำนารายณ์
ซื่อบัญชี 345-0-86254-9 นายมณฑล เยาวภา
ว่าที่ ร. ต. บดินทร์ วอนฤทธิ และ นาย ชวลิต สายน้ำ


ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มาร่วมงานครับ

ตั้งแต่นี้จนไปถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ไม่รับสมัครหน้างาน
2.สมัครด้วยตนเอง
ร้านแปะซ้งจักรยาน 091-9636519
ร้านตองแตงไบค์ 081-9486597

เบอร์ติดต่อสอบถาม
086-1227620 น๊อต
http://line.me/R/ti/g/8RMpb44YT2

Facebook Fanpageแบบเสื้อและ size เสื้อเป็นแบบซิปยาวใส่สบาย ระบายอากาศดี

สถานที่พัก
1.ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 02-8338212-14,081-8060390
2.โรงแรม นารายณ์แกรนด์ ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 0-3663-1136-8
3.โรงแรมต้นปาล์มอินน์ ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 036-462462-5
4.ไพวรินทร์ รีสอร์ท ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 089-0829997
5.บ้านภูนารารีสอร์ท ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 036-461630-1
6.โรงแรมชาญเวช ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 036461608, 036461251, 036632059
7.บังกาโลช. สีชัง ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 036461441, 036461482, 036461623
8.คอนเทนเนอร์วันรีสอร์ทลำนารายณ์ ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 036689926